STEICOhardboard - płyty pilśniowe twarde

Stabilne płyty pilśniowe do szerokiego zakresu zastosowań

Płyta pilśniowa twarda z włókna drzewnego

  • płyty twarde produkowane metodą mokrą. Trwałe połącznie włókien ze sobą wynika z naturalnych właściwości adhezyjnych drewna
  • szeroki zakres zastosowań: w budownictwie, przemyśle, produkcji opakowań itp.
  • inne formaty na zapytanie

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg EN 622-2
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Gęstość [kg/m³] ca. 900
Surowce Holzfaser
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201 usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] ≥ 30
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne [N/mm²] ≥ 0,50
Obrzęk grubości [%] ≤ 37
Tolerancja długości i szerokości [mm] ± 2; max ± 5
Tolerancja grubości [mm] 3,0 ± 0,3
Prostopadłość [mm/m] 2
Stopień równość krawędzi [mm/m] 1,5
Wilgotność płyty [%] 4 - 9
Średnia gęstość [kg/m³] 900

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych