STEICOuniversal dry

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne

  • produkcja według innowacyjnej "metody suchej"
  • redukcja liniowych mostków termicznych
  • efektywna ochrona przez wiatrem, wilgocią i hałasem
  • brak konieczności stosowania membrany dachowej przy kącie nachylenia dachu ≥ 16°
  • trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej
  • produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia podobnie jak drewno

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg EN 13171, EN 14964
Oznakowanie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3, EN-14964-IL
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,045 (35,40 mm) / 0,043 (52-100 mm)
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,75(35) / 0,85(40) / 1,20(52) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100)
Gęstość [kg/m³] ok. 210 (35/40 mm) / ok. 180 (≥ 52 mm)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 3
Wartość sd [m] 0,11(35) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100)
Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) Klasse 3 bis 5
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 1,0
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,20
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 30
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina
Kod odpadu (EAK) 030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

krawędzie

ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

pow. krycia/pal. net. [m²]
35 2230 600 pióro-wpust 64 85,632 81,144
60 1880 600 pióro-wpust 38 42,864 40,532
80 1880 600 pióro-wpust 28 31,584 29,866
100 1880 600 pióro-wpust 22 24,816 23,466

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Zalecenia systemowe

STEICOmulti UDB

Wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna
Przejdź do produktu

STEICOmulti tape F

Wysokiej jakości taśma klejąca na nośniku ze wzmocnionej folii
Przejdź do produktu

STEICOmulti tape black

Wysokiej jakości taśma klejąca na specjalnym nośniku
Przejdź do produktu

STEICOmulti primer

Grunt do powierzchni porowatych
Przejdź do produktu

STEICOmulti connect

Trwale elastyczna masa klejąco -uszczelniająca
Przejdź do produktu

STEICOmulti fill

Elastyczna masa klejąco - uszczelniająca
Przejdź do produktu

STEICOmulti nail

Systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ
Przejdź do produktu

Produkty powiązane

STEICOuniversal

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Przejdź do produktu

STEICOduo dry

Uniwersalne płyty do termoizolacji dachów i ścian
Przejdź do produktu

STEICOspecial dry

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Przejdź do produktu

STEICOsafe

Płyta izolacyjna dla dachów o małym kącie nachylenia (warstwa wstępnego krycia)
Przejdź do produktu