STEICOuniversal dry

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne

  • produkcja według innowacyjnej "metody suchej"
  • redukcja liniowych mostków termicznych
  • efektywna ochrona przez wiatrem, wilgocią i hałasem
  • brak konieczności stosowania membrany dachowej przy kącie nachylenia dachu ≥ 16°
  • trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej
  • produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia podobnie jak drewno

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg EN 13171, EN 14964
Oznakowanie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – MU3, EN-14964-IL
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,045 (35,40 mm) / 0,043 (52-100 mm)
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,75(35) / 0,85(40) / 1,20(52) / 1,35(60) /1,85(80) / 2,30(100)
Gęstość [kg/m³] ok. 210 (35/40 mm) / ok. 180 (≥ 52 mm)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 3
Wartość sd [m] 0,11(35) / 0,18(60) /0,24(80) / 0,30(100)
Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) Klasse 3 bis 5
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg/m²] ≤ 1,0
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,20
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 30
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina
Kod odpadu (EAK) 030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

krawędzie

ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

pow. krycia/pal. net. [m²]
35 2230 600 pióro-wpust 64 85,632 81,144
60 1880 600 pióro-wpust 38 42,864 40,532

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Zalecenia systemowe

STEICOmulti UDB

Wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna
Przejdź do produktu

STEICOmulti tape F

Wysokiej jakości taśma klejąca na nośniku ze wzmocnionej folii
Przejdź do produktu

STEICOmulti primer

Grunt do powierzchni porowatych
Przejdź do produktu

Produkty powiązane

STEICOuniversal

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Przejdź do produktu

STEICOduo dry

Uniwersalne płyty do termoizolacji dachów i ścian
Przejdź do produktu

STEICOspecial dry

Płyty termoizolacyjne na konstrukcje dachowe i ścienne
Przejdź do produktu