STEICOjoist

Technická příručka Nosníky

Použití:

  • Stropní nosník pro dřevěné rámové nebo masivní konstrukce
  • Střešní nosník pro dřevěné rámové nebo masivní konstrukce
  • Stěnový sloupek pro dřevěné rámové konstrukce s optimalizovanými tepelnými mosty

Mimořádné výhody:

  • Eliminace tepelných mostů
  • Rozměrová stabilita
  • Minimální vlastní hmotnost
  • Vysoce zatížitelný
  • Snadná instalace techniky objektu
  • Zpracování běžnými dřevozpracovatelskými zařízeními
  • Použití dostupných spojovacích prostředků
  • ETA – Evropské technické schválení

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2019 STEICO SE