ODOLNOSŤ VOČI HORENIU

Drevovláknitá doska STEICO vs. Polystyrén

Porovnanie požiarnej odolnosti 3 izolačných materiálov

TVAROVÁ STÁLOSŤ – ODOLNOSŤ VOČI ZOSADANIU

STEICOflex 036 vs. minerálna vlna

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZOM

Drevovláknitá doska STEICO vs. Polystyrén

DIFÚZIA (paropriepustnosť)

Drevovláknitá izolácia STEICO vs. Polystyrén

HMOTNOSŤ

STEICO nosník vs. masívne drevo

STEICO universal

Nadkrokvová drevovláknitá doska  ako izolant aj poistná hydroizolácia

© 2019 STEICO SE